mgr. inż Andrzej Sobczak
91-498 Łódź
Studzińskiego 76/17

tel.608495401

e-mail: info@kosztorysybudowlane24.pl