Cena wykonania kosztorysu zależy od :
-od dostarczonej dokumentacji
-od przedmiaru/obmiaru
-ilości pozycji
-terminu wykonania


Tabela zawiera przykładowe ceny:
L.p.
OPIS
CENA NETTO
1. Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar
 ze wskazanymi podstawami wyceny

4,00-8,00 zł za pozycję
2.
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar
bez wskazanych podstaw wyceny

5,00-10,00 zł za pozycję
 3. Wykonanie przedmiaru/obmiaru
 8,00-10,00 zł za pozycję
min. 150,00 zł. za przedmiar/obmiar

 4.Wykonanie kosztorysu w oparciu o dokumentację wraz
z opracowaniem przedmiarów/obmiarów

 9,00-11,00 zł. za pozycję
min. 150,00 zł. za kosztorys


5.
Wykonanie kosztorysu w oparciu o przedmiar/obmiar
dostarczony w formie elektronicznej w postaci pliku *pdf. lub inny.

8,00 zł. za pozycję
min.150,00 zł. za
kosztorys.

 6. Wykonanie kosztorysu w oparciu o przedmiar/obmiar
dostarczony w formie elektronicznej postaci pliku *kst ,*kstx lub *ath.

 7,00 zł. za pozycję
min. 150,00 zł. za kosztorys

 7. Aktualizacja kosztorysu wcześniej wykonanego-
przeliczenie według nowych narzutów,stawek,cen materiałów

 nie mniej niż 100,00 zł.
 8. Weryfikacja merytoryczna - sprawdzenie poprawności
zastosowanych podstaw wyceny,rodzajów materiału i sprzętu,zastosowanych współczynników,tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych.

 od 8,00 zł. za pozycję,
nie mniej niż 300,00 zł.
za weryfikację.

 9.
 Kosztorysy dla biur projektowych i inwestorów
 wycena indywidualna
 10. Obmiary na budowie
 wycena indywidualna
 11.
Kierownik budowy
do uzgodnienia
12.
Inspektor nadzoru
do uzgodnienia

Do cen należy doliczyć 23% VAT
Ceny są orientacyjne i nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji.