Zakres usług :


-Kosztorysowanie prac z zakresu budownictwa ogólnego
-Przedmiary robót dla planowanych inwestycji,prac remontowych na podstawie dokumentacji
 lub inwentaryzacji
-Kosztorysy inwestorskie na podstawie dokumentacji lub w oparciu o przedmiar
-Kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary, z wykonaniem przedmiarów na podstawie
 dokumentacji
-Kosztorysy powykonawcze
-Zestawienia robocizny,materiałów i sprzętu
-Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysu
-Aktualizacja kosztorysu

Kosztorysy wykonuję programem Norma Expert,Pro.-aktualny cennik Sekocenbudu.


Nadzory:

-Kierownik budowy
-In
spektor nadzoru
-przeglądy budowlane roczne i 5-letnie